Większa dopuszczalna liczba osób mogących uczestniczyć w mszy św. w kościele!

W ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa rząd postanowił, że od najbliższej niedzieli 17 maja w kościołach podczas mszy świętej będzie mogła przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych. Obecnie jest to 1 osoba na 15 m kw.

Wg tego przelicznika w naszej parafialnej świątyni w liturgii i nabożeństwach będzie mogło jednorazowo brać udział 108 osób.

Jednocześnie, w związku z pandemią koronawirusa, przypominamy o konieczności zachowywania w dalszym ciągu podstawowych zasad higieny oraz o odpowiednim zachowaniu w skupiskach ludzkich, w tym podczas Eucharystii:

Prosimy osoby przeziębione, osłabione, starsze, aby dla bezpieczeństwa swojego i innych pozostały w domu i korzystały z możliwości uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii za pośrednictwem mediów (radia, telewizji, internetu). Na Mszach św. i nabożeństwach trzeba pamiętać o noszeniu maseczki i zachowaniu między sobą odpowiedniego dystansu.

Podczas przekazywania znaku pokoju prosimy o powstrzymanie się od podawania ręki na rzecz skinienia głową.

Wiernych uczestniczących w Eucharystii zachęcamy do przyjmowania Komunii św. w postawie stojącej na rękę lub ewentualnie skorzystania z możliwości komunii duchowej (wg wytycznych Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski).