Od 20 kwietnia zmiana przepisów dotyczących liczby wiernych w kościele

Od poniedziałku 20 kwietnia zmieniają się przepisy dotyczące dopuszczalnej liczby wiernych w kościele w czasie Mszy Świętych i nabożeństw. To sprawi, że wielu z wiernych, którzy wyrażali pragnienie uczestniczenia w Mszy św. oraz tęsknotę za sakramentalną Komunią św., będzie mogło je zaspokoić.

Dostosowując się do nowych przepisów (15 m² powierzchni na jedną osobę) zostało obliczone, że w czasie Mszy św. mogą w naszym kościele przebywać 52 osoby. Trzeba przy tym pamiętać o noszeniu maseczki i zachowaniu odległości między sobą nie mniejszej niż 2 m.

Nowe przepisy przywracają nam normalność w dni powszednie, tzn. kościół w czasie Mszy św. i pomiędzy Mszami będzie cały czas otwarty.

W niedziele i święta liczba wiernych będzie kontrolowana, żeby nie przekraczać przepisów. Tutaj nasi duszpasterze oczekują współpracy Parafian, polegającej chociażby na tym, żeby dostosować się do poleceń osoby porządkowej.

Jeśli będzie wyraźna potrzeba, to liczba niedzielnych Mszy św. może być zwiększona.

Chorych i starszych oraz osoby obawiające się zakażenia zachęcamy do uczestniczenia w transmitowanych Mszach Świętych i do duchowej łączności z naszą parafialną świątynią.

Duszpasterze wyrażają serdeczną wdzięczność tym wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspomagają parafię ofiarami pieniężnymi bezpośrednio lub na konto bankowe. Przypominają o tym, że pamiętają o swoich Parafianach w modlitwach, a w każdą środę o godz. 8.00 odprawiają Mszę św. za dobroczyńców kościoła i domu zakonnego.

***

Drodzy Parafianie,

w związku z pandemią koronawirusa przypominamy o zachowaniu podstawowych zasad higieny oraz o odpowiednim zachowaniu w skupiskach ludzkich, w tym podczas Eucharystii:

oprócz zasad wyżej wymienionych, podczas przekazywania znaku pokoju prosimy o powstrzymanie się od podawania ręki na rzecz skinienia głową.

Wiernych uczestniczących w Eucharystii zachęcamy do przyjmowania Komunii św. w postawie stojącej na rękę lub ewentualnie skorzystania z możliwości komunii duchowej.