Bożonarodzeniowe życzenia

Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, które zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia …” (Tt 3,4). Po raz kolejny przeżywamy Święta Bożego Narodzenia. Za każdym razem przeżywamy je w innej sytuacji, za każdym razem Święta zastają nas na innym etapie duchowej drogi, a przynajmniej o rok posuniętymi w latach do przodu. To, co się dzieje w naszym życiu wewnętrznym, w naszym otoczeniu, w naszym kraju i na świecie, tworzy kontekst dzisiejszego przeżywania przyjścia Boga na świat. Ewangelista Łukasz przedstawia historię narodzin Jezusa właśnie w kontekście historii powszechnej, zaznaczając, że było to za panowania cesarza Augusta. Chce przez to podkreślić, że Narodzenie Syna Bożego było wydarzeniem historycznym, że miało swój czas i miejsce wyznaczone przez samego Boga, od wieków przez Niego zaplanowane i zapowiadane przez wielu proroków. Jezus rodzi się w określonym świecie społecznym i politycznym.

Nie inaczej przychodzi do nas Bóg w te Święta Anno Domini 2019. Każdy z nas staje przed żłóbkiem ze swoim bagażem doświadczeń ostatniego roku w naszej ukochanej Ojczyźnie, która jest ciągle podzielona, i w świecie, w którym, jak mówi papież Franciszek: „Teraz trwa trzecia wojna, którą przeżywamy w kawałkach. Na świecie toczy się trzecia wojna światowa: Ukraina, Bliski Wschód, Afryka, Jemen”. Jezus przychodzi do nas w tym naszym osobistym, społecznym i politycznym kontekście. Przychodzi do nas z darami nadziei, jedności i pokoju. Chce, żeby nasze życie napełniła prawdziwa nadzieja, jedność połączyła Polaków, a na świecie zapanował trwały ład i pokój. Stając w tym roku przed Nowonarodzonym Jezusem w żłobie, obyśmy się całym sercem otworzyli na Jego dary. Oby wszystkie rodziny naszej parafii przeżywając głęboko te Święta, odnalazły w żłóbku źródło radości, miłości i pokoju i stały się rodzinami na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego życzy

o. Janusz Śliwa, proboszcz