Betlejemskie Światło Pokoju

We wtorek 17 grudnia na dziecięce roraty o godz. 17.00 dotarło do naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Zostało przyniesione tradycyjnie już przez harcerzy ze Środowiskowego Szczepu Harcerskiego ZHP „Nysa”, który kilka dni wcześniej otrzymali je z rąk swoich słowackich odpowiedników. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Każdego roku austriaccy skauci – dziewczynka lub chłopiec – odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia, gdzie ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji. W naszej parafii aż do samego Bożego Narodzenia będzie można odpalić od specjalnego znicza swój znicz i zanieść Światło do swoich domów. Zdjęcia Ewa Droszcz.