Świadkowie Historii opowiadają Wrocław

W ramach cyklu spotkań pt. „Świadkowie Historii opowiadają Wrocław” w środę 28 sierpnia w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej członkowie naszego Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy jezuickiej parafii św. Klemensa Dworzaka z Alei Pracy mówili o początkach swojego zaangażowania w tę bardzo szczególną strukturę. Powstała ona w połowie lat 80. XX w. dzięki staraniom ówczesnego proboszcza śp. o. Adama Wiktora SJ; jej celem było wzmocnienie moralne i rozwój duchowy członków, a także pobudzenie ich do aktywności w życiu zawodowym i społecznym, co zaowocowało szczególnym zaangażowaniem w działalność na rzecz poszerzania sfery wolności osobistej i narodowej. A jak było niełatwo i często niebezpiecznie opowiadali na spotkaniu animowanym przez dr. Marka Kosendiaka ci, których działanie kosztowało wiele osobistego wysiłku, szykan w pracy, a nawet utratę wolności…