39. rocznica powstania Solidarności

W kolejną już rocznicę zrywu solidarnościowego, członkowie NSZZ Solidarność oraz wielu tych, dla których drogie są ideały z sierpnia 1980 roku na mszy św. w naszym Sanktuarium MB Pocieszenia dziękowało Panu Bogu za wszelkie dobro, jakiego dzięki zjednoczeniu się w walce z totalitaryzmem i Bożej pomocy doznała nasza Ojczyzna. Przybyłych na uroczystość przywitał nowo mianowany proboszcz o. Janusz Śliwa SJ. Eucharystii, w otoczeniu licznych pocztów sztandarowych regionalnych organizacji związkowych, z udziałem władz państwowych i związkowych, przewodniczył ks. bp Andrzej Siemieniewski, a kazanie wygłosił kapelan senior Solidarności ks. Stanisław Pawlaczek. Po wspólnej modlitwie w kościele zebrani przeszli pod tablicę Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej, gdzie wygłoszono okolicznościowe mowy i złożono kwiaty dla uczczenia tych wszystkich, którzy poświęcili swoje siły, zdrowie, a nawet życie dla ideałów wolności i solidarności. Zdjęcia: Ewa Droszcz, Ryszard Milewicz, Agnieszka Paluch, Dariusz Świackiewicz.