Błogosławieństwo pojazdów i podróżujących

W liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa (to imię z greckiego znaczy – niosący Chrystusa), patrona kierowców i podróżujących, po mszach św. o godz. 8.00 i 18.00 parafianie święcili swoje pojazdy – co kto miał i czym się na co dzień poruszał. A i piesi też przyjmowali z wdzięcznością błogosławieństwo. W ten symboliczny sposób wszyscy podróżujący stali się wyrazicielami pragnienia „noszenia” Chrystusa stającego na ich drogach – w innych ludziach. Oby im się to z Bożą pomocą udawało… Fot. Ryszard Milewicz.