Msza za internowanych

W niedzielę 16 czerwca została odprawiona Msza św. w intencji byłych internowanych i ofiar systemu komunistycznego. Homilię wygłosił ks. Stanisław Pawlaczek, emerytowany kapelan „Solidarności”. Po uroczystości, w ogrodzie parafialnym, odbyło się spotkanie połączone ze wspólnym śpiewaniem piosenek solidarnościowych, które zaczęło się oczywiście od nieśmiertelnych „Murów”… Tekst Ryszard Milewicz. Zdjęcia – Ryszard Milewicz, Dariusz Świackiewicz.