Nowy ministrant

W Niedzielę Miłosierdzia, podczas „dziecięcej” mszy św. o godz. 10.30 w dolnym kościele do grona ministrantów parafii św. Klemensa Dworzaka dołączył Dawid Tracz, który przez kilka miesięcy gorliwie uczęszczał na zbiórki i przygotowywał się do służby przy ołtarzu. Zaangażowanie w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza (jako ministrant czy członkini scholi) daje możliwość wyrobienia szczególnej wrażliwości na to, co w życiu każdego człowieka, a szczególnie młodego zbliża do Pana Boga. Fot. Jacek Kuczmarz.