Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Pan Jezus chciał, aby Jan ujrzał pusty grób i uwierzył. Chciał, żeby stał się świadkiem pustego grobu, który daje nadzieję zmartwychwstania. Nadzieję na to, że kiedyś nasze groby też będą puste. I tak – pusty grób stał się pierwszym zwiastunem radosnej nowiny o zmartwychwstaniu. My także wierzymy nie dlatego, że widzieliśmy zmartwychwstałego Pana Jezusa. Wierzymy dzięki różnym znakom i wydarzeniom, które są dla nas pomostem do zrozumienia tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. Choć nie możemy ujrzeć naszymi oczami i uwierzyć, to jednak przez różne znaki możemy umacniać naszą wiarę w Jego zmartwychwstanie. Możemy dostrzec Pana Jezusa w naszym życiu, nie widząc Go
naszymi oczami. My poznajemy prawdę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa dzięki świadectwom pustego grobu. I to właśnie wiara oparta na świadectwie świadków pustego grobu jest powodem naszej dzisiejszej radości i nadziei.
Dla niewidomych pomostem do zobaczenia świata jest specjalny alfabet, dla nas pomostem do zobaczenia Pana Jezusa staje się Eucharystia i sakramenty Kościoła. Także i dzisiaj przychodzimy w tym świątecznym czasie na Mszę Świętą, by tak jak uczniowie: ujrzeć i uwierzyć. I tej wiary, nieraz wbrew „ludzkiej nadziei” – życzy Wam, Drodzy Parafianie i Goście naszego Sanktuarium

o. Jacek Maciaszek SJ – proboszcz