Adwentowe przygotowanie

Dla lepszego przygotowania na przyjście Pana Jezusa (symboliczne i faktyczne) w Adwencie zapraszamy na roraty od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 rano. A po nich na śniadania roratnie, o których formule bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na załączonym plakacie. Wcześniej, o 5.40, Droga Neokatechumenalna zaprasza na wspólną modlitwę poranną – Laudesy. Roraty dla dzieci – we wtorki i czwartki o godz. 16.30.