Co będzie się działo w Wielkim Tygodniu

Wielki Poniedziałek
Podczas Mszy św. o godz. 18.00 w uroczysty sposób będzie można przystąpić do inicjatywy Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

„Laudesy” o 6.40 będą odprawiane do Wielkiej Środy.

Kancelaria parafialna będzie czynna do środy włącznie. Sprawy nagłe jak np. pogrzeby prosimy zgłaszać bezpośrednio do któregoś z księży. Prosimy, by wszystkie inne sprawy kancelaryjne załatwić wcześniej.

Święte Triduum Paschalne:

Wielki Czwartek to radosne święto Eucharystii i służącego jej Kapłaństwa. Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, wraz z obrzędem obmycia nóg rozpocznie się o godz. 18.00. Po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Kaplicy Ciemnicy, gdzie będzie można adorować Go do godz. 24.00, czyli do północy.

Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci Zbawiciela. Nabożeństwo drogi krzyżowej zostanie odprawione o godz. 15.00 w godzinie śmierci Chrystusa, a liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Po zakończeniu liturgii nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i adoracja, która potrwa przez całą noc i całą sobotę. Od 20.00 do 21.00 adorację prowadzi Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Od 21.00 do 22.00 młodzieżowa wspólnota Magis. Od 22.00 do 23.00 Odnowa w Duchu Świętym. Od 23.00 do 24.00 neokatechumenat i od 24.00 do 1.00 – Duszpasterstwo 40+. Na godziny od 1.00 do 7.00 (rano) można się zapisywać na listę dyżurów czuwania wyłożoną w holu kościoła.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – tzn. całkowita wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie ilości pokarmów do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich.

Wielka Sobota to dzień cichej adoracji Chrystusa w Grobie Pańskim bez sprawowania jakiejkolwiek liturgii. Święcenie pokarmów od 9.00 do 15.00; będzie można nabyć świąteczny numer „Głosu Pocieszenia”. Potem kościół zostanie zamknięty do godz. 19.00 celem posprzątania i przygotowania do wieczornej liturgii. Wieczorna liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania i stanowi ukoronowanie i zwieńczenie całej liturgii Kościoła. Liturgia rozpocznie się o godz. 20.00 w ogrodzie, gdzie od poświęconego ognia uroczyście zapalimy paschał. Przed liturgią będą rozdawane świece. Uroczysta procesja rezurekcyjna odbędzie się zaraz po tej Eucharystii.

Niedzielę Zmartwychwstania oraz w Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. niedzielny, a więc pierwsze Msze św. o godz. 6.30 i dalej w porządku niedzielnym.

Spowiedź w Wielkim Tygodniu:

Poniedziałek – od 6.30 do 9.00 i od 17.00 do 20.00.

Wtorek – nasz kościół uczestniczy w tzw. Nocy Konfesjonałów. Spowiedź od 6.30 do 9.00 i od 17.00 do 24.00.

Środa – od 6.30 do 9.00 i po południu od 17.00 do 20.00.

Wielki Czwartek – od 7.00 do 17.00.

Wielki Piątek – od 7.00 do 17.00.

Wielka Sobota – od 7.00 do 15.00.