Życzenia na Boże Narodzenie 2017

Syn Boży narodził się jako człowiek, w ludzkiej postaci, aby ten świat usensownić, aby nas zbawić. Boże Narodzenie to święto solidarności Boga z człowiekiem, Stwórcy ze stworzeniem. Bo jeśli Bóg jest miłością, a jest – mówi nam o tym Pismo Święte i całe nauczanie Kościoła – to nie może patrzeć obojętnie na człowieka i jego sprawy. Boże Narodzenie to święta miłości. Miłości prawdziwej, tej która zawieść nie może. Tej miłości, o której mówił śp. ks. prof. Józef Tischner, że „Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko”. Boże Narodzenie to czas miłości, ale i czas, który umacnia nadzieję, który nadaje sens naszemu życiu i światu.

W Boże Narodzenie naszą nadzieję składamy nie w Bogu dalekim, tajemniczym i nieokreślonym, ale w Bogu, który posłał do nas swego Syna. I w Synu, który przed wiekami wyraził gotowość przyjścia na świat, aby go zbawić i zbawić każdego człowieka na tym świecie żyjącego. Boże Narodzenie to tajemnica miłości Boga do człowieka. A miłość ta w sercu człowieka wierzącego rodzi się codziennie. Rodzi się w sakramentach Kościoła, rodzi się w kontaktach z bliźnimi. Miłość ta trwa wiecznie.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę spokoju ducha, radości ze spotkań rodzinnych i błogosławieństwa Dzieciątka Jezus na Święta i Nowy 2018 Rok.

o. Jacek Maciaszek SJ, proboszcz