Niedzielna służba Magisu

Nasza parafialna wspólnota magisowa przeżyła dzisiejszą niedzielę w duchu służby, dając swój czas, pracę i uśmiech innym. Od 8.00 do 13.30 kawiarenka parafialna należała do nas. Dzięki przygotowanym w naszych domach wypiekom mogliśmy po każdej dopołudniowej mszy świętej serwować pyszności odwiedzającym kawiarenkę, a dochód zebrany ze sprzedaży ciast przeznaczyć na dofinansowanie obiadów dzieciom z biedniejszych rodziny w naszej parafii. Dodatkowo, przez cały dzień, rozdajemy też ulotki zapraszające starszych parafian na kolejne już spotkanie Klubu Seniora, w którego działania aktywnie się włączamy! Dobrze jest być dla innych, dobrze żyć magis

#beMAGIS #MagisWrocław #służba #Kawiarenka #KlubSerniora