Sakrament chrztu świętego

CO JEST POTRZEBNE DO SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO ? Najpóźniej dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić dziecko w kancelarii parafialnej (dziecko powinno być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców; w innym wypadku należy przedstawić „przekazanie chrztu” od swojego proboszcza). Przy zgłaszania chrztu należy: Chrzestni winni być katolikami praktykującymi i bierzmowanymi. Jeśli mieszkają w innej parafii, przedkładają odpowiednie zaświadczenie od swego proboszcza stwierdzające, że mogą być chrzestnymi. Rodzice i chrzestni … [Czytaj więcej…]

Sakrament małżeństwa

CO JEST POTRZEBNE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA ? Co najmniej na trzy miesiące przed planowanym ślubem kościelnym narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej. Należy przynieść ze sobą: W tym czasie narzeczeni powinni uczestniczyć w naukach przedślubnych i spotkaniach Poradni Życia Rodzinnego. Narzeczeni przynoszą z USC dokumenty potrzebne do ślubu konkordatowego (chyba, że przedtem zawarli już ze sobą ślub cywilny w USC, wówczas przynoszą akt zawarcia ślubu cywilnego) i ustalają w kancelarii czas przeprowadzenia protokołu przedślubnego. … [Czytaj więcej…]

Sakrament chorych

Sakrament ten przyjmują chorzy i osoby w podeszłym wieku (nie częściej jednak niż co pół roku). W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia sakrament można przyjąć w każdym momencie. W Parafialnym Dniu Chorych – w sobotę przed Niedzielą Palmową – udzielamy zbiorowo sakramentu chorych wszystkim potrzebującym w kościele na Mszy św. o godz. 10:00. Okazja do spowiedzi wielkanocnej dla chorych w tym dniu od godz. 9:00. Cała rodzina bierze udział w modlitwie za chorego. Rodzina … [Czytaj więcej…]

Pogrzeb chrześcijański

W celu dopełnienia formalności pogrzebu, możemy zgłosić się w kancelarii poza czasem jej urzędowania. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina, w parafii zamieszkania zmarłej osoby. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania, na pochówek potrzebna jest zgoda proboszcza parafii, na terenie której zmarły zamieszkiwał. Zgłoszenie pogrzebu w firmie pogrzebowej, nie oznacza załatwienia tym samym pogrzebu kościelnego w parafii (żadna firma pogrzebowa nie jest do tego uprawniona!). Kapłan odprawia Mszę św. pogrzebową … [Czytaj więcej…]