Modlitewna pomoc dla zagrożonych dzieci

W najbliższą sobotę 2 maja będziemy obchodzić, przeniesioną z niedzieli na prośbę Episkopatu Polski, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (porządek Mszy Świętych jak w niedzielę). W tym też dniu podczas Mszy św. o godz. 18.00 będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Jest to akcja duchowej adopcji konkretnego dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga – Dawcę Życia, w intencji samego dziecka, jego matki i tych wszystkich, którzy mogą zdecydować o o jego dalszym życiu. Pamięć modlitewna trwa przez 9 miesięcy – okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza uroczyste przyrzeczenie, które je utwierdza.

W naszym kościele od godz. 17.00 można będzie wypełnić w kościele druczek przyrzeczenia Duchowej Adopcji i złożyć do koszyczka.