Zapraszamy na ostatnie spotkanie synodalne

Zapraszamy na ostatnie spotkanie synodalne w sobotę 7.05.2022r. godz.10.00 Spotkamy się w sali Solidarności. Będziemy dzielić się tym, jak przeżywamy wspólnotę Kościoła. Każdy z nas będzie miał okazję zastanowić się, jak chce zaangażować się w to, by nasza Wspólnota Parafialna stawała się czytelnym znakiem obecnego w niej Jezusa Zmartwychwstałego. Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem „Formowanie się w synodalności” Serdecznie zapraszamy Parafian, którzy już brali udział … [Czytaj więcej…]

Nabożeństwa majowe

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym czci Matki Bożej. Słynne „majowe” – nabożeństwa, odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska. Początków tego nabożeństwa należy szukać w pieśniach sławiących Maryję Pannę znanych na Wschodzie już w V w. Na Zachodzie poświęcenie majowego miesiąca Matce Bożej pojawiło się dopiero na przełomie … [Czytaj więcej…]

1-7 maja – XIV Tydzień Biblijny

W dniach 1-7 maja 2022 przeżywamy Tydzień Biblijny, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo św. Tematem Tygodnia Biblijnego jest: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa.

26 kwietnia – Św. Wojciecha

Św. Wojciech, biskup i męczennik, którego Kościół w Polsce uznaje za jednego ze swoich głównych patronów, pochodził z książęcego rodu czeskich Sławnikowiców, spokrewnionego przez Dąbrówkę z dynastią Piastów. Jego krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich. Jako apostoł pogan w swej ostatniej misji dotarł do wybrzeży Bałtyku, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Przy jego grobie spotkali się w 1000 roku cesarz Otton III … [Czytaj więcej…]

Godzina Miłosierdzia

Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia … [Czytaj więcej…]

24 kwietnia – koncert charytatywny białoruskiego zespołu Ad Dei Gloriam

W niedzielę 24 kwietnia w naszym kościele po Mszy Św. o 10:30 odbędzie się charytatywny koncert białoruskiego zespołu katolickiego Ad Dei Gloriam pod hasłem „Prawdziwa Białoruś dla Ukrainy”. Zespół ogłasza zbiórkę na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zebrane środki zostaną przekazane na tacę parafii jezuickiej, która się nimi opekuje. Członkowie Zespołu pochodzą z parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Mińsku (Salezjanie). Ad Dei Gloriam jest tercetem męskim śpiewającym … [Czytaj więcej…]

Zapraszamy na szóste spotkanie synodalne w sobotę 23.04.2022r. godz. 10.00

Piąte spotkanie przebiegało pod hasłem: Współodpowiedzialni w misji Wszyscy jesteśmy członkami jednego Ciała, którym jest nasz Kościół, ale każdy z nas może być powołany do innego działania, do wykorzystywania swoich darów i talentów, dzielenia się nimi, służenia i pomagania innym. Każdy z nas jest wezwany do uczestniczenia w misji Kościoła. 1. Co jest misją Kościoła? 2. Jak jest realizowana misja w naszej parafii? Które obszary misji są dobrze realizowane, a które … [Czytaj więcej…]

Zmarł Brat Stanisław Mazurek SJ

Brat Stanisław Mazurek zmarł w Starej Wsi 13 kwietnia 2022 r. W latach 1970-1989 przebywał w naszej parafii, gdzie prowadził lekcje religii. Urodził się 27 maja 1933 r. w miejscowości Munina k. Jarosławia. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 18 sierpnia 1958 r. w Starej Wsi, gdzie odbył dwuletni nowicjat. Pierwsze śluby złożył 19 sierpnia 1960 r. Trzecią probację odbył w Czechowicach-Dziedzicach (wrzesień-grudzień 1967) … [Czytaj więcej…]

Wielka Sobota

Obchody rozpoczęły się Jutrznią o godz. 9.00. Wczesniej od godz. 7.00 trwała adoracja Grobu Pańskiego i Krzyża. Wigilia Paschalna Wielkiej Nocy należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Liturgia rozpoczęła sie o godz. 20.30 w ogrodzie poświęceniem nowego ognia i zapaleniem paschału, a zakończyła uroczystą procesją rezurekcyjną. Jutrznia: Adoracja: Święcenie pokarmów: Liturgia: