Nabożeństwa różańcowe

W niedzielę rozpoczął się październik, miesiąc poświęcony Maryi i pięknej modlitwie różańcowej, modlitwie prostej, a zarazem kompletnej pod każdym względem. W różańcu łączą się i uzupełniają wszystkie rodzaje modlitwy: uwielbienie, pochwała, błaganie, wstawiennictwo, dziękczynienie. Papież Leon XIII widział w różańcu “skrót całej religii chrześcijańskiej” i “streszczenie całej Ewangelii”.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej  codziennie o godz. 17.30.

Słowo „różaniec” pochodzi od łacińskiego słowa rosarium, które oznacza ogród różany. Ilekroć odmawiamy różaniec, ofiarowujemy Matce Bożej pęk róż – wieniec najpiękniejszych modlitw połączonych z medytacją nad najpiękniejszymi tajemnicami. Różaniec jest potężną bronią do zwalczania zła niewiary i niemoralności.

Błogosławiony Kardynał Newman powiedział: „Wielka moc różańca polega na tym, że przekłada on wiarę na modlitwę. Naturalnie wiara jest w jakimś sensie modlitwą i wielkim aktem hołdu oddawanego Jezusowi, różaniec sprawia jednak, że rozmyślamy nad wielką prawdą Jego życia i śmierci, którą ukazuje naszym sercom zupełnie z bliska. Bywa, że nawet chrześcijanie, chociaż znają Boga, boją się Go, a nawet Go nie kochają. Siła różańca leży w szczególnym sposobie, w jaki pozwala on rozważać wspomniane tajemnice. Skoro całe nasze myślenie o Chrystusie spotyka się w nim z myśleniem Jego Matki, w związkach pomiędzy Matką i Synem ukazuje się nam Święta Rodzina, dom, w którym Bóg żył swą nieskończoną Miłością”.

(za: https://mbf.bydgoszcz.pl/archiwa/1646)