Nabożeństwa różańcowe

W sobotę, 1 października, rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy na nie wszystkich: dorosłych, dzieci i młodzież. Za pobożną modlitwę na różańcu (5 dziesiątek) można uzyskać odpust zupełny każdego dnia w ciągu roku, pod zwykłymi warunkami.