Zakończenie Jubileuszowego Roku Ignacjańskiego

Uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela naszego zakonu, w dn. 31 lipca kończy Jubileuszowy Rok Ignacjański. Jesteśmy wdzięczni Bogu za ten szczególny czas łaski, a papieżowi Franciszkowi i Penitencjarii Apostolskiej za to, że mogliśmy w tym Roku uzyskiwać odpusty zupełne w naszej świątyni.