Zapraszamy na ostatnie spotkanie synodalne


Zapraszamy

na ostatnie spotkanie synodalne
w sobotę 7.05.2022r. godz.10.00

Spotkamy się w sali Solidarności. Będziemy dzielić się tym, jak przeżywamy wspólnotę Kościoła.
Każdy z nas będzie miał okazję zastanowić się, jak chce zaangażować się w to, by nasza Wspólnota Parafialna stawała się czytelnym znakiem obecnego w niej
Jezusa Zmartwychwstałego.

Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem
„Formowanie się w synodalności”

Serdecznie zapraszamy Parafian, którzy już brali udział w spotkaniach i tych, którzy jeszcze nie doświadczyli synodalnego dzielenia się.

o. Proboszcz z Zespołem Synodalnym

Zdj. Ewa Droszcz