Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W Uroczystość Zwiastowania i Dzień Świętości Życia zapraszamy serdecznie wszystkich naszych Parafian do podjęcia pięknego dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Będzie można to uczynić w czasie Mszy św. o godz. 18.00.

Deklaracje będzie można wypełnić i otrzymać informacje przed Mszą św. w holu kościoła.

Na stoliku obok prasy dostępne są także ulotki informacyjne.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na modlitwie za poczęte dziecko, znane tylko Panu Bogu. Ważna jest krótka, ale codzienna modlitwa oraz jedna dziesiątka Różańca przez dziewięć miesięcy.

Można też ofiarować, dodatkowe zobowiązanie w tej intencji, ale nie jest to obowiązkowe.

Duchową Adopcję Dziecka Poczętego można podjąć w dowolnym terminie. Nie trzeba składać deklaracji. Wystarczy wypełnić warunki (codzienna modlitwa oraz jedna dziesiątka Różańca przez dziewięć miesięcy).

Tekst codziennej modlitwy:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

https://www.duchowa-adopcja.pl/jak-przystapic-254

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zdj. Aleksandra Milewicz