Zmarł o. Józef Steczek SJ (1943-2022)

O. Józef Steczek SJ urodził się 9 marca 1943 r. w Czechowicach-Dziedzicach. W 1962 r. ukończył Technikum Hutnicze w Czechowicach-Dziedzicach. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił 6 sierpnia 1963 r. w Starej Wsi, a po dwuletnim nowicjacie złożył pierwsze śluby 7 sierpnia 1965 r. w Starej Wsi, które przyjął o. Wojciech Krupa SJ, rektor Kolegium starowiejskiego.

Studiował filozofię w Krakowie (1965-68), a potem teologię w Warszawie na Bobolanum (1968-72). Święcenia prezbiteratu otrzymał 20 czerwca 1973 r. w Czechowicach-Dziedzicach z rąk ks. Biskupa Józefa Kurpasa. Trzecią probację odbył w Starej Wsi pod kierunkiem o. Kazimierza Kucharskiego SJ (1978-79). Uroczystą profesję zakonną złożył 22 kwietnia 1980 r. w Krakowie, którą przyjął o. Prowincjał Eugeniusz Ożóg SJ.

O. Józef Steczek SJ pierwszą pracę duszpasterską po skończonych studiach teologicznych podjął we Wrocławiu na Al. Pracy (1972-78) jako katecheta i operariusz. Po trzeciej probacji posługiwał w Opolu jako Przełożony Wspólnoty i Proboszcz (1979-1991). Następnie został skierowany do Czeskiego Cieszyna, gdzie pracował wśród Polonii jako operariusz i katecheta (1991-97). Jego kolejną placówką było Kłodzko, gdzie był Przełożonym Wspólnoty i Proboszczem (1997-2002). Ponownie wrócił do Wrocławia na Aleję Pracy, gdzie posługiwał jako operariusz, duszpasterz seniorów, duchowny domu, oraz kronikarz (2002-2020). Od listopada 2020 r. przebywał w starowiejskiej infirmerii, modląc się za Kościół i Towarzystwo Jezusowe. Tam też zmarł 20 marca 2022 r.

Pogrzeb o. Józefa odbędzie się w czwartek 24 marca br. w Starej Wsi k. Brzozowa o godz. 10:30.

O. Józef Steczek SJ był gorliwym duszpasterzem i życzliwym kapłanem, pełnym poświęcenia w swej posłudze. Chętnie wychodził naprzeciw różnym potrzebom we wspólnocie i w duszpasterstwie. Miał bardzo dobry kontakt z ludźmi, szczególnie ze swymi wychowankami z katechezy, którzy także po latach chętnie go odwiedzali. Był człowiekiem otwartym na ludzi, chętnie spędzającym z nimi czas. Cechowało go również, zwłaszcza we wspólnocie, duże poczucie humoru.











Zmarł o. Józef Steczek SJ (1943-2022)