Zapraszamy na drugie spotkanie synodalne w sobotę 12.03.2022 r. godz. 10.00


Pierwsze spotkanie przebiegało pod hasłem:

                                                             Towarzysze podróży

Papież Franciszek przypomniał nam, że jesteśmy wezwani do wspólnej pracy i wspólnego podążania razem w tym samym kierunku, drogą, do której Bóg wzywa Kościół trzeciego tysiąclecia. Uformowani przez Ducha Świętego mamy być współtowarzyszami w drodze do Pana.

W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej drodze, ramię w ramię. Wszyscy ochrzczeni, których spotykam w kościele, w moim miejscu zamieszkania, na ulicy, w pracy, to moi bracia i siostry, dani mi przez Boga.

Kiedy mówisz „mój Kościół/moja parafia”, to kogo masz na myśli – kto do niego należy?
1. Czy o osobach, z którymi od lat modlisz się w tym samym kościele możesz powiedzieć, że znasz ich z imienia, są Tobie bliscy, są dla Ciebie ważni? Czy pamiętasz o nich w modlitwach, czy potrafisz im powiedzieć dobre słowo?
2. Jakie osoby lub grupy pozostają wykluczone lub same odeszły i jak do nich dotrzeć?
3. Z jakimi osobami nie chcesz lub nie umiesz rozmawiać?
4. Dlaczego, według Ciebie, niektórzy parafianie nie chcą chodzić do kościoła? Co im przeszkadza?
5. Co Tobie pomaga lub co utrudnia mieć dobry kontakt z duszpasterzami w naszej parafii?

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce w sobotę 12.03.2022r. Rozpoczniemy wspólną modlitwą o godz. 10.00 w kościele górnym. Potem będziemy mieli okazję dzielić się swoim doświadczeniem wspólnoty Kościoła i słuchać siebie nawzajem. Każde spotkanie synodalne poświęcone jest innemu tematowi. Najbliższe będzie przebiegało pod hasłem „Słuchanie”.

Sekretarz synodu parafialnego
Marzena Poręba