Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

10 stycznia o godz. 18.00 została odprawiona Msza Św., na którą byli szczególnie zaproszeni parafianie, którzy 25 marca 2020 r. złożyli przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i wytrwali w modlitwie przez dziewięć miesięcy oraz pragnęli Panu Bogu podziękować za dar dziecka uratowanego przed aborcją.