Przybliżenie postaci o. Józefa Andrasza

W niedzielę 9 czerwca mogliśmy pogłębić naszą duchowość Serca Jezusowego, bowiem kazania na wszystkich Mszach Świętych głosił o. Mariusz Balcerak, jezuita z Krakowa. Przedstawił nam postać o. Józefa Andrasza, jezuity, spowiednika siostry Faustyny, wielkiego krzewiciela kultu Serca Jezusowego i Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy Św. można było nabyć książki o o. Andraszu SJ.