Dzień Modlitw za Ukrainę

W środę, 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, miał miejsce Dzień Modlitw za Ukrainę z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy. Celem tego dnia było „wsparcie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój oraz uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym. W modlitwie chcemy pamiętać również o sprawcach tej napaści, prosząc o ich nawrócenie i opamiętanie.” W naszym kościele w tej intencji została odprawiona Msza Św. o godz. 18.00.