Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Krzyża.

Obchody Wielkiego Piątku rozpoczęły się Jutrznią o godz. 9.00. Później – o godz. 15.00 – młodzież prowadziła Drogę Krzyżową.

Liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się czytaniem proroctwa o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragmentu Listu do Hebrajczyków. Następnie był śpiewany, z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii Krzyż został udostępniony do adoracji przez każdego wiernego.

Po zakończeniu liturgii nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.

Jutrznia:

Droga Krzyżowa:
Liturgia:

Galeria (zdj. Jacek Kuczmarz):