Koniec roku 2021

W sylwestrowy wieczór Ojciec Proboszcz odprawił mszę świętą na zakończenie roku kalendarzowego. W kazaniu przypomniał o przemijaniu i ulotności.
Przekazał również istotne informacje dotyczące naszej parafii – najważniejszym wydarzeniem upływającego roku było odnowienie poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusa. Po mszy zostało odprawione nabożeństwo dziękczynno – przebłagalne.
Wierni dziękowali za miniony rok: za wiarę, nadzieję, miłość, za opiekę Bożą nad każdym z nas, nad naszą parafią i Ojczyzną. Przepraszaliśmy także za nasze upadki, zaniechania, grzechy. I prosiliśmy o łaski na kolejny rozdział „księgi naszego życia”. Wszak naszą mocą i siłą jest Bóg.