Pielgrzymka do Lwowa

PIELGRZYMKA DO LWOWA ŚLADAMI KRESOWYCH MADONN, MIEJSC NARODZIN KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO, ZABYTKÓW I DO SANKTUARIÓW 
28.04-3.05.2018 r.

Nasza parafia organizuje sześciodniową pielgrzymkę do Lwowa, Oleska, Złoczowa, Podhorców, Żółkwi na Ukrainie
KONIECZNY PASZPORT!!!

Wyj. 28.04 o godz.6.00 ul. Stysia; 6.15 Al. Pracy, powrót 3.05.2018 o godz. 21.00
W programie:
Jarosław: renesansowe miasto z przejściem podziemiami kredowymi pod miastem;
Lwów: Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt, katedry: katolicka, ormiańska, wołoska, kościół jezuicki i franciszkański, rynek staromiejski, dawna rotunda Panoramy Racławickiej
Zwiedzanie opery we Lwowie ze spektaklem;
Olesko, Podhorce, Złoczów: zamki i pałace okolic Lwowa;
Żółkiew: kościół z grobem hetmana Żółkiewskiego, klasztor i cerkiew bazylianów;
Chotyniec: drewniana cerkiew wpisana na listę UNESCO;
Myczkowce i Solina: zapory wodne pod Bieszczadami;
Stępina: gigantyczny schron kolejowy z II wojny światowej.
Koszt pielgrzymki z wszystkimi biletami wynosi 980 zł/os.

Zapisy – Witold Hermaszewski (tel. 697406349) przez całą niedzielę po wszystkich mszach świętych, lub na e-mail: [email protected], z podaniem danych: Imię, nazwisko, data ur. adres zamieszkania, telefon kontaktowy + ew. adres e-mail. Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki 200 zł do 10.02.2018 r. (2 rata do 10.04) na adres: Biuro Podróży HERMASZEWSKI TRAVEL” Witold Hermaszewski Wrocław ul. Lubińska 12/9; Nr konta 91 1020 5226 0000 6802 0405 0126