Chrystus zmartwychwstał, alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!

Wigilia Paschalna i rezurekcja 19.04.14 (256)

Prawda o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa wprawiła w zdumienie tych, którzy o niej słyszeli. Nie mogli jej pojąć faryzeusze, ale i uczniowie Pana Jezusa – wówczas, gdy im mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nawet Maria Magdalena, która wczesnym rankiem przybyła do grobu i zobaczyła kamień odsunięty, mówiła do Szymona: „Zabrano Pana z grobu i nie wiem gdzie Go położono”. Ale gdy spotkali Zmartwychwstałego, gdy potem Duch Święty umocnił ich wiarę – dzielili się tą radością i nadzieją ze wszystkimi, do których dotarli z orędziem Ewangelii. Prawda o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa jest bowiem nie tylko gwarantem naszego zmartwychwstania, ale staje się naszym udziałem i radością już teraz, poprzez przyjęcie sakramentu chrztu świętego lub poprzez wejście na drogę nawrócenia. Wtedy bowiem wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, razem z Nim przechodzimy ze śmierci do życia, z rozpaczy do nadziei, z nienawiści do miłości. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Zmartwychwstały daje nam pełnię naszego człowieczeństwa i to jest powołanie każdego z nas. Powołanie, które tu, na ziemi, realizujemy jako: syn, córka, matka, ojciec, mąż, żona,  jako kapłan, nauczyciel, kierowca, sprzedawczyni, lekarka, … ku wolności, ku pełni Człowieczeństwa wyswobodził nas Chrystus. Wszystkim Parafianom i Gościom – przyjaciołom DWORZAKA życzę, abyśmy swoje powołanie do człowieczeństwa, do bycia uczniem Chrystusa realizowali w konkretach naszego życia z radością, nadzieją i miłością, których źródłem i gwarantem jest Zmartwychwstały Pan. 

ks. Proboszcz, Jacek Maciaszek SJ

***

Szczególnie zachęcamy do śledzenia aktualności parafialnych:

 inor_akt_napis_528

oraz naszego profilu na Facebooku [warto nas polubić:) ] :

facebook-znajdz-nas