Modlitwa w czasie zarazy

Jezu Chryste, przemierzałeś miasta i wsie „lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości”. Na twój rozkaz, chorzy odzyskiwali zdrowie. Przyjdź nam teraz z pomocą pośród rozprzestrzeniającego się w świecie koronawirusa, abyśmy mogli doświadczyć twojej uzdrawiającej miłości. Ulecz tych, którzy są chorzy z powodu wirusa. Niech odzyskają swoją siłę i zdrowie dzięki dobrej opiece medycznej. Ulecz nas z lęku, który uniemożliwia współpracę między ludźmi i sprawia, że sąsiedzi nie pomagają sobie nawzajem. Uzdrów nas … [Czytaj więcej…]

Apel o pomoc w czasach pandemii

W tym trudnym czasie, jesteśmy wezwani jeszcze bardziej do miłości bliźniego. Wielu straciło pracę, dochody. Niektórzy są w grupie największego ryzyka i nie mogą wychodzić z domu. Doskwiera ludziom lęk, może samotność, niepogodzenie z sytuacją. Kiedy, jak nie teraz mamy świadczyć o Jezusie! Ale wiara bez uczynków jest martwa. Dlatego – pomagajmy! Rozejrzyjmy się dookoła! Może ktoś z naszej rodziny, znajomych, sąsiadów lub członków wspólnoty potrzebuje wsparcia materialnego … [Czytaj więcej…]

Zapraszamy do modlitwy z papieżem Franciszkiem o ustanie pandemii koronawirusa

Zapraszamy do włączenia się poprzez transmisje medialne do modlitwy o ustanie pandemii koronawirusa, którą w piątek o godz. 18.00 poprowadzi papież Franciszek. Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa „Urbi et Orbi” całemu światu. Można wtedy uzyskać odpust zupełny Papież udzieli błogosławieństwa «Urbi et Orbi» z możliwością otrzymania odpustu zupełnego.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Internecie

Drogi Krzyżowe transmitowane w Internecie i w innych środkach społecznego przekazu to propozycje na duchowe przeżycie piątków Wielkiego Postu. Księża biskupi zachęcają do łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystając z nowoczesnych technologii – powiedział ks. Paweł Andrianik, rzecznik Episkopatu. „Piątek, szczególnie w Wielkim Poście, to dzień, w którym rozważamy Drogę Krzyżową Jezusa Chrystusa, Jego cierpienie i śmierć dla nas i dla naszego zbawienia. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy w tym dniu łączyli … [Czytaj więcej…]

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z kolejnym ograniczeniem liczby uczestników zgromadzeń

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia. Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem … [Czytaj więcej…]

Apel papieża Franciszka o wspólną modlitwę w intencji powstrzymania pandemii

Ojciec Święty Franciszek zaapelował o wspólną modlitwę w celu zatrzymania pandemii koronawirusa. Papieska inicjatywa to solidarna modlitwa wszystkich chrześcijan słowami „Ojcze nasz” w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca br. o godzinie 12.00. Papież zaprosił także do duchowej łączności z Nim podczas nabożeństwa, które odprawi na dziedzińcu bazyliki św. Piotra w Rzymie, w piątek, 27 marca br. o godzinie 18.00.  Odpowiedzmy na apel Ojca Świętego i w środę w południe gdziekolwiek będziemy, zatrzymajmy się i solidarnie … [Czytaj więcej…]

Odpust specjalny dla dotkniętych koronawirusem i tych, co się o nich troszczą

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego postanowiła o udzieleniu odpustu wiernym dotkniętym chorobą CoVID-19, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, także w modlitwie, o nich się troszczą – czytamy w dekrecie opublikowanym dziś w Watykanie. Najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych postanowił, że odpust zupełny udzielany jest wiernym dotkniętym przez koronawirusa, poddanym reżimowi kwarantanny w szpitalach lub we własnych domach. … [Czytaj więcej…]

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego w czasie epidemii

25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego już od wielu lat ponawiana jest w naszej parafii inicjatywa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym jednak roku, w związku ze stanem epidemii uroczyste przyrzeczenie zostało przełożone na termin późniejszy, o czym parafianie mają być poinformowani w ogłoszeniach. W takich jak ten przypadkach, gdy nie ma warunków do uroczystego złożenie go w kościele z pełnym ceremoniałem, przyrzeczenie Duchowej Adopcji może być też składane prywatnie przed krzyżem, najlepiej … [Czytaj więcej…]

Nabożeństwo drogi krzyżowej 20.03.20

W tym trudnym czasie stanu zagrożenia epidemicznego, kiedy nie każdy ma możliwość uczestniczenia w parafialnych wydarzeniach przeżywania wielkopostnego czasu przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego prezentujemy plik dźwiękowy i teksty rozważań z nabożeństwa drogi krzyżowej z 20.03.2020 r., prowadzonego przez członków Duszpasterstwa 40+.   Droga Krzyżowa 20.03.20   Nabożeństwo drogi krzyżowej: „Pielęgnowanie więzi z Chrystusem w Eucharystii” Stacja I: Jezus na śmierć skazany K. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu … [Czytaj więcej…]

List Metropolity Wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego do wiernych Archidiecezji Wrocławskiej

Kochani Mieszkańcy Dolnego Śląska. W ostatnich dniach przekonujemy się, jak nigdy dotąd, że stanowimy jedną rodzinę ludzką. Epidemia, jaka dotknęła świat, Europę i Polskę przypomina nam nie tylko o kruchości życia ludzkiego, ale także o tym, że konsekwencje naszych decyzji – nawet prywatnych i niewiele znaczących – dotykają zawsze większego grona ludzi. Wszyscy – bez względu na wiek, wykształcenie, poglądy czy wyznawaną wiarę – zdajemy dziś egzamin … [Czytaj więcej…]