rada-stala-episkopatu-rekomendujemy-biskupom-udzielenie-dyspensy-od-obowiazku-niedzielnego-uczestnic