Sakrament bierzmowania

Młodzież z trzecich klas gimnazjum i starszych zapraszamy co roku (na początku września) na kurs przygotowujący do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Kurs jest prowadzony pod opieką o. Janusza Śliwy SJ

Spotkanie

dla kandydatów do BIERZMOWANIA

 z III klas gimnazjum

oraz ich rodziców 

24 września 2017 r.

Msza św. o godz. 19.00 (w dolnym kościele),

a po niej krótkie spotkanie

zaprasza ks. Janusz

 Potrzebne pliki: